ÚVOD DO HRY

Stojí u cesty, v poli či na kraji lesa. Záhadné kameny, strážci minulosti. Čas od času na ně narazíte. Lidská ruka jim dlátem a kladivem vepsala podobu a určila tvar. Mnohé z nich byly tesány v pokání, na důkaz smíru. Některé sloužily při práci, jiné zas byly například svědky nešťastné sázky.
Mlčenliví, vydáni na pospas času. Vítr, slunce, voda a mráz brousí si o ně zuby a příběhy, které jim daly vzniknout, se stále víc propadají do zapomnění. Písemné zprávy o nich jsou kusé, nepřesné a nejčastěji nejsou k nalezení.Tímto úvodem jsme vás v roce 2002 pozvali k putování za osmi kameny našeho kraje. Rádi bychom vás na podobná putování s sebou vzali podruhé. Když jsme letošní toulky za kameny připravovali, znovu jsme si uvědomili jak je náš kraj malebný, jak osvěžující je jít pěšinami mezi poli, toulat se lesními cestami, čas od času se zastavit a zaposlouchat do zvuků, které vás najednou obklopují. Žasli jsme, kolik tváří, nálad a barev má tento kraj v průběhu ročních období. Vydejte se s námi i vy na toulky krajinou za těmito kameny.

Byly v ní vztyčeny na upomínku různých událostí. Pokusme se je znovuobjevit a připomenout si příběhy, které jsou s nimi spjaty. Při pátrání po těchto kamenech vás budou provázet přiložené mapky a stručné popisy cest. Pokud se budete chtít zúčastnit naší malé hry, podrobnější pokyny najdete v pravidlech.

Jan Lukášek, Emanuel Nožička - Sokol Třebíč