PUTOVÁNÍ OSMÉ - Nešťastný mládenec

U obce Pyšel jsou kameny dva. První je u cesty do Častotic. Podle pověsti zde byla přepadena a vyvražděna svatba. Na místě druhého kamene, spáchal odmítnutý nápadník sebevraždu.

Jedná se o oboustranně opracovaný kámen, s hlubokým reliéfem latinského kříže.


Kudy: : Cesta ke druhému kameni vede z obce Pyšel po polní cestě směr Častotice . U křížku zabočte doleva na polní cestu směr rybník Hranečník. Cesta se v zatáčce přimyká k lesu. Hledejte na jeho spodní (jižní) hraně.

Zjistěte: změřte azimuty podélné osy kamene.