PUTOVÁNÍ ŠESTÉ - Zavražděný kuchař

Údajně se k tomuto kameni vypráví více pověstí. Jedna z nich tvrdí, že zde byl vojáky Napoleonova vojska zabit kuchař, protože zpronevěřil výměnou za peníze od vesničanů jídlo, kterým měl vojsko nasytit.

Jedná se o cca 80cm vysoký kámen. Na obou stranách má reliéf latinského kříže.


Kudy: Podle fotografie turistického rozcestníku si vyhledejte příslušnou křižovatku lesních cest. Vydejte se po cestě, která vede na jih.
Po necelých sto metrech na kámen narazíte. Je nalevo nad cestou.

Zjistěte: určete druh stromu u kterého stojí