PUTOVÁNÍ TŘETÍ - Formanův kámen

Ke kameni se váže pověst o smrti formana Vlacha, který vezl z Vídně do Lipska koření. Když projížděl místem, kde nyní kámen stojí, vystřelil poblíž myslivec. Formanovi se splašili koně, vůz se s ním převrátil a forman pod ním zahynul.

Jedná se kamennou desku s reliéfem latinského kříže.


Kudy: 49°7'44"N, 15°43'33"E

Zjistěte: tloušťku kamene u paty – měřte z pravé strany